هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

چکیده

امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی‌باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال‌هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده‌های ترکیبی به بررسی هزینه‌های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می‌پردازد. داده‌های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می‌باشد. بر اساس تقسیم‌بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده‌اند. داده‌ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی‌رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می‌باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم‌چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه‌ای منظور دارد.

کلیدواژه ها: امید به زندگی؛ هزینه سلامت؛ کشورهای اسلامی

نویسندگان:

سید نظام الدین مکیان: دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

عفت طاهرپور: کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

 پروانه زنگی ابادی: کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان – دوره 4، شماره 13، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس