تبیین استفاده از رسانه‌های اجتماعی در تعاملات میان شرکت‌های بیمه

چکیده

مطالعۀ حاضر، پژوهشی کاربردی است که با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در تعاملات میان شرکت‌های بیمه، نمایندگی‌های فروش و مشتریان انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق مدیران شعبۀ مرکزی بیمۀ ایران، نمایندگی­ های فروش بیمه و مشتریان بیمۀ ایران در استان گیلان است. حجم نمونه در سه سطح یاد شده با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد، به‎ترتیب 32، 138 و 414 نفر محاسبه شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون‎ خطی تک­ متغیره و سلسله‎مراتبی آزمون شدند. نتایج نشان می­ دهد کاربرد رسانه‎های اجتماعی در شرکت بیمه، به کاربرد آن در نمایندگی بیمه و مشتریان می­ انجامد. همچنین نتایج این مطالعه گویای این است که فراوانی تعامل با مشتریان، رابطۀ بین کاربرد رسانه‎های اجتماعی در سطح شرکت و نمایندگی بیمۀ ایران را تقویت می‎کند. در نتیجۀ دیگر این تحقیق مشخص شد به‎کارگیری رسانه­ های اجتماعی توسط نمایندگی بیمه، عملکرد فروش نمایندگی و عملکرد برند شرکت بیمه را افزایش و بهبود می­ دهد.

کلیدواژه ها: رسانه‌های اجتماعی؛ سرایت اجتماعی؛ شهرت برند؛ عملکرد فروش برند؛ عملکرد فروش نمایندگی

نویسندگان:

نرگس دل افروز: استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

علیرضا فرخ بخت فومنی: مربی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، بندر انزلی، ایران

 محمدرضا خسروی: دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران  

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس