تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

چکیده

امروزه حفظ، گسترش و ارتقای سلامتی در جوامع بشری در زمره اساسی ترین و کلیدی ترین سیاست ها برای ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی در کشور ها تلقی می شود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه ، امری ضروری است، در نتیجه توجه به سلامتی و تلاش برای حفظ، ارتقا و گسترش آن، همواره یک اولویت محسوب می شود.
یک بعد از ابعاد اصلی اقتصاد سلامت مطرح می شود، تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی سلامت است برای این منظور این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائل اجتماعی و اقتصادی و مشکلاتی ًنظیر فقر، بیکاری و بی سوادی، قطعا به عنوان مشکل در تمام کشورهای دنیا با ابعاد متفاوتی وجود دارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برای داده های کلان اقتصادی، اطلاعات و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.
نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد.

کلیدواژگان: سلامت، الگوهای اقتصاد سنجی، شاخص فلاکت، ایران

نویسندگان:

سلمان ستوده نیا: عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس

 محمد دانش نیا: دانشجوی دکتری اقتصاد و رییس اداره صنعت معدن و تجارت جهرم

 اعظم قزلباش: دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

حسین احمدی راد: کارشناس صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان – دوره 4، شماره 13، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس